Με «κρατήσεις» μπήκε ουσιαστικά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων η 13η σύνταξης καθώς με βάση την τροπολογία καταβάλλεται με βάση όχι το καθαρό ποσό αλλά με βάση τις μικτές αποδοχές.