Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ολοκλήρωσε με επιτυχία, την «άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης» στον προβλήτα Νο 14-15 του Βορείου Λιμένα, στα πλαίσια εορτασμού στης παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
Σκοπός της άσκησης ήταν ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία-τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στη περιοχή δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πάτρας .
Ειδικότερα το Σενάριο της Άσκησης προέβλεπε διαρροή πετρελαιοειδών καταλοίπων κατά την διάρκεια…