Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η ανταπόκριση στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το 6ο Γυμνάσιο Πάτρας στις 14 Φεβρουαρίου 2020.