Με δύο ενδιαφέρουσες ημερίδες ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου της εφημερίδας «Πελοπόννησος» με τίτλο «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα».
Πρόκειται για τις ημερίδες Διεθνείς Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Δυνατότητες Χρηματοδότησης Επανδύσεων, Junker Plan, πλαίσιο έργων ΣΔΙΤ και Δεξιότητες και Απασχόληση στην Ελλάδα της Κρίσης. Στις δύο αυτές ημερίδες πήραν τον λόγο αρκετοί σημαντικοί ομιλητές, ενώ μερικοί εξ αυτών έρχονται για πρώτη φορά στην ευρύτερη…