Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων (στο κτίριο Λαδόπουλου) στις Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με τα παρακάτω θέματα:   1)      Έγκριση της αριθ.