Οπως σε κάθε έργο, σε πρώτη φάση το τοπογραφικό σχέδιο, αποτυπώνεται στο έδαφος, ώστε σταδιακά να προκύψουν οι εγκαταστάσεις του νέου υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.