Νέους πίνακες δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ με αλλαγές στη μοριοδότηση ορισμένων Σχολικών Φυλάκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ “στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας των υπαλλήλων των Δήμων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων (υπ’ αριθ. 9/2014 Ανακοίνωση), οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας μεταβολές στη μοριοδότηση…