Και μέσα σε όλα …μετακίνηση Β6! Τριγύρω δεκάδες αστυνομικοί, αναταραχή και κάπ…