Συνεδρίασε σήμερα στο Δημαρχείο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας το οποίο συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ι.