Καθοριστική είναι η συμβολή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαβούλευση που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην τελική διαμόρφωση επί του Β1 Σταδίου της Μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».
Την Τετάρτη το μεσημέρι, με την παρουσία πληθώρας εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συλλόγων, αλλά και ιδιωτών, πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, η…