«Μαύρο» για επτά ημέρες, από τις 13 έως τις 19 Μαΐου, επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο κανάλι Νέο Epsilon. Με την ίδια απόφαση το κανάλι καλείται να καταβάλλει το ποσό των 300.000 ευρώ.
Ο σταθμός, περιφερειακής εμβέλειας, βρέθηκε υπόλογος για την αναμετάδοση του προγράμματός τους μέσω συν…