Κύλησαν πολλές δεκαετίες της ζωής μας, και αυτό δεν το είχαμε δει: Ελληνική αλληλεγγύη στους Αμερικάνους. Οχι σε όλους τους Αμερικάνους, βέβαια, αλλά μόνο στην Αμερική που εξεγείρεται. Εστω κι έτσι, πάντως, το 2020 έφερε όλων των ειδών τις ανατροπές.