Μέχρι σήμερα Παρασκευή 29 Μαρτίου έχουν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες 2019 να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.
Την Αίτηση – Δήλωση οι υποψήφιοι μπορούν να την βρουν είτε μέσω διαδικτύο, είτε από το Λύκειό τους. Ακολούθως θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ…