Σήμερα Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου2019, με την “Πελοποννησιακή ‘Λαύρα”, το ειδικό 4σέλιδο ένθετο της εφημερίδας “Πελοπόννησος”