Τηλεφωνούν ή πλησιάζουν τα υποψήφια θύματά τους, τους φορτίζουν με μια αγωνιώδη ιστορία για το παιδί τους και υπόσχονται να διευθετήσουν την υπόθεση με μερικές χιλιάδες ευρώ.