Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 278.437 Αχαιοί, και 138 κάτοικοι που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εκλέξουν τον περιφερειάρχη και το περιφερειακό συμβούλιο, τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια για την επόμενη πενταετία.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου Δήμου και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. Ψηφίζουν όσοι έχουν γεννηθεί το 1996 και πριν. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος…