Απόσταση και πάλι απόσταση… Θα πρέπει να γίνει συνήθεια το να μην πολύ-πλησιάζ…