Σημαντικά και πιεστικά ήταν τα προβλήματα που αναδείχτηκαν σε συγκέντρωση του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας στα Λουσικά στην οποία πήρε μέρος ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς.
Στα χρονίζοντα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της περιοχής προστέθηκαν οι ευρύτερες συνέπειες του covid-19 με αποτέλεσμα τη δημιουργία εκρηκτικών καταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμορφώθηκε ένα σύνολο αιτημάτων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Στην παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της…