Στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας, και την αποφυγή έκνομων πράξεων, από τη Λιμενική Αρχή Πάτρας κατά τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2016 :
Για το μήνα Ιανουάριο 2016:
1. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 46.420,00 €. Αναλυτικότερα, εκ του προαναφερόμενου ποσού, 2.430,00 € αφορούν παραβάσεις διατάξεων Γενικών & Ειδικών Κανονισμών Λιμένα, 39.790,00 € αφορούν ποσά που αντιστοιχούν…