Τόσο η χθεσινή εκδήλωση για απότιση τιμής στους ήρωες του ‘21, όσο και η σημερινή κορύφωση των εκδηλώσεων είχαν να αντιμετωπίσουν το ερώτημα της ενδεχόμενης πολιτικής φόρτισης, εξαιτίας της δράσης ομάδων που θα αντλούσαν την αφορμή από την επέτειο για να κάνουν καταχρηστικούς παραλληλισμούς που αποσκοπούν σε επίκαιρες στοχεύσεις.
Εχουν υπάρξει επεισοδιακά προηγούμενα που έφτασαν σε σημείο αμαύρωσης των επετείων.
Θα πρέπει όλοι να έχουμε διδαχθεί πως οι εθνικές εορτές πρέπει να ενώνουν και όχι…