Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη έχουμε την κορύφωση του Θείου δράματος. Οι καμπάνες των ιερών Ναών θα χτυπούν πένθιμα. Ο Σωτήρ του κόσμου βρίσκεται «επί ξύλου κρεμάμενος» και οι πιστοί στο άκουσμα του: «Σήμερον κρεμάται» και στη θέα του κρεμάμενου Ιησού λυγίζουν. Λυγίζουν γιατί γνωρίζουν ότι «αδίκως» έπαθε ο Λυτρω…