Μια πιλοτική εγκατάσταση, που αξιοποιεί τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας, για την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων σε γεωργικές καλλιέργιες, έχει τεθεί σε λειτουργία και δοκιμάζεται, σε ελαιώνα και αμπελώνα στην κοινότητα Πέττα Δυτικής Αχαΐας.
Επιστημονική υπεύθυνη του έργου είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Λίτσα Λιόπα – Τσακαλίδη και φορείς υλοποίησης, η εταιρεία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε., το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης….