Λήψη απαραίτητων μέτρων, από το Λιμεναρχείο, είχαμε για την ασφάλεια των αθλητών και λουόμενων και την αποφυγή ατυχημάτων κατά την διάρκεια των 2ων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων.