Πριν από τρία χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, ήταν ένα από τα πρώτα αιρετά σώματα της χώρας που αποφάσιζε τη δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών με το σκεπτικό πως κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να επιλέξει πώς θα διαθέσει το σώμα του και μετά θάνατο. Η απόφαση προβλέπει τη δη…