Η παράταση αφορά και την προθεσμία για την κατάθεση πινακίδων