Το κατηχητικό, η εξομολόγηση και η ταπείνωση στη φυλακή