Στο θέμα της δημιουργίας Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της «Νέας Πόλης» Κώστας Χριστόπουλος. Η θέση της δημοτικής παράταξης εκφράστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Πατρέων από τον δημοτικό σύμβουλο της «Νέας Πόλης» Χρήστο Μπακαλάρο.
Ειδικότερα, με αφορμή την πρόθεση της δημοτικής αρχής να δημιουργήσει KAN στο ΒΙΟΠΑ του Γλαύκου, η «Νέα Πόλη» επισημαίνει καταρχήν ότι δεν αντιτίθεται στην ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας δομής στη…