Το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας και η κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής στις 5 Ιουλίου για τη διεκδίκηση του, βρέθηκε στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης.
“Η Δημοτική Αρχή έχοντας γνώμονα το λαϊκό συμφέρον στο μέχρι τώρα διάστημα της θητείας της καταπιάστηκε με όλα τα λαϊκά προβλήματα.
Είναι φυσικό λοιπόν με συνέπεια και σταθερότητα να διεκδικεί μαζί με το λαό τους φορείς και τους συλλόγους την άμεση και οριστική παραχώρηση ολόκληρης της παραλιακής ζώνης, από τον Διακονιάρη έως το…