Νομική Πάτρας. Φρικάρω από τα επιχειρήματα της υπουργού παιδείας και των υπευθύνων ακαδημαϊκών της νομικής Κομοτηνής.