Η ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, στις 19.6.2020, κατέθεσε σχετικό αίτημα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.