Η πλευρά του Πανεπιστημίου, όπως ανέδειξε με το χθεσινό της πρωτοσέλιδο η «Π», υποστηρίζει πως η Υγειονομική Περιφέρεια με την πρότασή της επιχειρεί την αλλοίωση του χαρακτήρα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αναπτύσσοντας τμήματα και κλινικές του ΕΣΥ.
Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση της 6ης ΥΠε προβλέπει την άμεση τροποποίηση του οργανισμού του 2012. Τα βασικά στοιχεία της τροποποίησης είναι: α) Αυτόνομα τμήματα για κάθε αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα – ανεξάρτητα αν θα αναπτύξουν κλίνες ή όχι,…