Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού της σχεδιασμού, πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα
από 19-25 Μάιου, στοχευμένες δράσεις, στην Αχαΐα την Ηλεία και την
Αιτωλοακαρνανία, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλοπής και
διακίνησης μέταλλων.
Πιο συγκεκριμένα συγκροτήθηκαν έντεκα ομάδες ελέγχων από αστυνομικούς
όλων των Υπηρεσιών Ασφάλειας της Περιφέρειας μας, οι οποίοι
πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο σε επιχειρήσεις και μάνδρες πώλησης
μετάλλων…