Στο πλαίσιο της τακτικής δομικής συντήρησης  της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, έχουν προγραμματιστεί  – για το διάστημα μεταξύ 30 Μαρτίου και 17 Απριλίου – εργασίες βαριάς συντήρησης,για την αντικατάσταση αρμού της γέφυρας πρόσβασης Ρίου, οι οποίες απαιτούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 
Κατά το διάστημα των…