Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και άλλες πόλεις