Ένα νοσοκομείο στις ΗΠΑ κατόρθωσε σχεδόν να μηδενίσει την διασπορά του κορωνοϊού Covid-19, εφαρμόζοντας με αυστηρότητα μία σειρά από προστατευτικά μέτρα που τηρούσαν απαρέγκλιτα όσοι έμπαιναν σε αυτό.