Τι συνιστά το υπουργείο Ανάπτυξης για τις περιπτώσεις διαφωνίας με την επιχείρηση για τις δεξιώσεις.