Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα.