Ίδρυση εργαστηρίων αναφοράς στην Πάτρα αλλά και στην Κρήτη για την ανάλυση των ύποπτων για κορωνοϊό δειγμάτων.