Είναι γεγονός ότι βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση μετά την εμφάνιση του ιού. Η εξάπλωση του καθώς και τα επίπεδα θνησιμότητας είναι απρόβλεπτα και ανεξέλεγκτα, δοκιμάζοντας τις αντοχές των ανθρώπων σε φυσικό ,κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό επίπεδο.