Ένα από τα δέκα σχολεία που βρίσκονται στην Ιταλία, είναι από τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και ήδη γίνονται συντονισμένες ενέργειες για την άμεση επιστροφή στη βάση.