Για πρώτη φορά οι φορείς της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας κάθισαν σε κοινό τραπέζι και συζήτησαν για τα προβλήματα του Πανεπιστημίου. Περισσότεροι από 40 φορείς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της πρυτανικής αρχής για τα θέματα επείγουσας σημασίας που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα.
Ανάμεσα στα επείγοντα ζητήματα είναι η χρηματοδότηση, η λειτουργία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, η κάλυψη αναγκών σε θέσεις Καθηγητών και Λεκτόρων.
«Ήταν μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση. Η ανταπόκριση…