Κλειστός μέχρι τη διαβεβαίωση των ειδικών, ότι είναι ασφαλής για κυκλοφορία παραμένει ο δρόμος στην Ζαχλωρού μετά την κατολίσθηση που σημειώξθηκε. Το δημοτικό συμβούλιο Καλαβρύτων ζητάει χρηματοδότηση 50.000 ευρώ για τις άμεσες κι επείγουσες εργασίες σε πρώτη φάση.
Παράλληλα απευθύνεται αίτημα στην Περιφέρει…