Το πλάνο με την κωδική ονομασία «Στρατηγικό Σχέδιο Σταδιακής Μετάβασης» δεν πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί πριν από την Πέμπτη- θα ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα στο τέλος της εβδομάδας.