Πριν μερικές εβδομάδες, οι στήλες της «Π» έδωσαν χώρο σε μια εντυπωσιακή – για την εποχή μας, έστω- καταγγελία του καθηγητή Κλεάνθη Θραμπουλίδη, ο οποίος μιλούσε για προσχηματική διαδικασία κρίσης πανεπιστημιακών, ενώ το αποτέλεσμα ήταν προαποφασισμένο.
Η καταγγελία του κ. Θραμπουλίδη είχε αμφιλεγόμενη συνέχεια. Μας την κάνει ο ίδιος γνωστή, με ανοιχτή επιστολή του προς την ηγεσία του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΣ
κ. Κυριαζοπούλου,
Πρύτανι Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα:…