Η ματαίωση του Πατρινού Καρναβαλιού είναι σαφώς ένα τεράστιο πλήγμα για την Πάτρα. Ένα πλήγμα πρωτίστως οικονομικό, μιας και μιλάμε για έναν από τους βασικούς αιμοδότες της οικονομίας της, αλλά και πολιτιστικό και ψυχαγωγικό ,άρρηκτα συνδεδεμένο με την κουλτούρα της πόλης, με τους ανθρώπους και κυρίως με τη νεολαία της.
Είναι σαφές ότι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα και υπ΄ αυτή την έννοια, η απόφαση για την ματαίωση του Καρναβαλιού της Πάτρας, κατόπιν…