Τέλος στα απαρχαιωμένα βιβλιάρια υγείας φαίνεται πως βάζει το Υπουργείο Υγείας αντικαθιστώντας τα από το νέο ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο που θα περιέχει συνταγές, παραπεμπτικά και την εκτέλεσή τους.
Το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το δημοσίευμα του Έθνους προωθεί τροπολογία που θα καταργεί το Προεδρικό Διάταγμα που επιβάλει…