Απάντηση στους τέσσερις κοσμήτορες του ΕΑΠ που ζήτησαν με ανακοίνωσή τους την παραίτηση του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου δίνει ο Πρόεδρος του ΕΑΠ Βασίλη Καρδάση.