Κατόπιν αιτημάτων και ενεργειών της Διοικήτριας α/α Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του Καραμανδανείου Νοσοκομείου κ. Γατοπούλου Αικατερίνης και αντιστοίχως αποδοχής και ενεργειών της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ , εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό Ανδρέα η προκήρυξη των δύο κενών οργανικών Ιατρικών θέσεων του Καραμανδανείου Νοσοκομείου.
Κατόπιν των ανωτέρω το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο προκήρυξε την κενή θέση Ιατρού Ορθοπαιδικής και την κενή θέση Ιατρού Βιοπαθολογίας και δέχεται αιτήσεις από…