Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας Διοίκησης του Καραμανδανείου Νοσοκομείου, “κατόπιν πολύμηνων ενεργειών της Διοικήτριας α/α του «Καραμανδανείου» Νοσοκομείου κ. Γατοπούλου Αικατερίνης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 περί κοινωφελών περιουσιών, και κατόπιν διενεργείας διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, ενοικιάστηκαν τα δύο καταστήματα , ιδιοκτησίας «Καραμανδανείου», επί της Ρήγα Φεραίου και Γερωκοστοπούλου , με μηνιαία μισθώματα 2.200,00 ευρώ και 655,00 ευρώ αντιστοίχως, τα…