Αποκαταστάθηκε νωρίτερα η κυκλοφορία στη λωρίδα εξυπηρέτησης του ρεύματος από Αντίρριο προς Ρίο μετά από μικρό οδικό συμβάν. Οι έκτακτες συνθήκες, απαιτούν τη μέγιστη προσοχή από πλευράς οδηγών.Σύμφωνα με τη «Γέφυρα»:«Ολοκληρώθηκε η αφαίρεση της ογκωδέστατης δοκού του μεταλλικού πλαισίου σήμανσης, με μήκος…